С един поглед
Брой земеделски производители, подсигурени със земя за обработване 440
За компанията Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT
Земеделска земя Дружеството притежава 224 623 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната
Градска земя Дружеството притежава 72 дка в урегулирани поземлени имоти в София и Стара Загора и 61 дка в земи в околностите на Враца за урегулиране
Земна площ, отдадена под наем/аренда 156 866 дка