За компанията|Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT

Земеделска земя|Дружеството притежава 232 865 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната

Градска земя|Дружеството притежава 72 дка в урегулирани поземлени имоти в София и Стара Загора и 61 дка в земи в околностите на Враца за урегулиране

Земна площ, отдадена под наем/аренда|163 571 дка

Брой земеделски производители, подсигурени със земя за обработване|427