Създаваме стойност и осигуряваме условия за устойчиво земеделие чрез комасация и поземлено банкиране

 

Добре дошли при
Адванс Терафонд АДСИЦ

Ние сме най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България. Притежаваме 221 283 дка обработваема земя, отдадена под наем/аренда на 440 арендатора. Поземленото ни банкиране и рентите обезпечават висок и сигурен доход...

Прочети повече

Последни новини

 • 10

  юли

  2018

  Условия за изплащане на дивидент за 2017 г.

 • 25

  май

  2018

  ПОКАНА за Общото събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ

 • 12

  юни

  2017

  Условия за изплащане на дивидент за 2016г.

Цена на акция

17

Jul

2.100

Блумберг тикер: 6A6:BU
Борсов код (БФБ): 6A6
Валута: BGN
Последна промяна: 17-07-2018

Виж графиката