Създаваме стойност и осигуряваме условия за устойчиво земеделие чрез комасация и поземлено банкиране

 

Добре дошли при
Адванс Терафонд АДСИЦ

Ние сме най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България. Притежаваме 225 395 дка обработваема земя, отдадена под наем/аренда на 434 арендатора. Поземленото ни банкиране и рентите обезпечават висок и сигурен доход...

Прочети повече

Последни новини

 • 13

  юни

  2016

  Условия за изплащане на дивидент за 2015г.

 • 28

  апр

  2016

  ПОКАНА за Общото събрание на акционерите на “Адванс Терафонд” АДСИЦ

 • 03

  дек

  2015

  Предлагаме земя на изплащане за 5 години с идеята за подкрепа на предприемчиви фермери

Цена на акция

28

Mar

2.120

Блумберг тикер: 6A6:BU
Борсов код (БФБ): 6A6
Валута: BGN
Последна промяна: 28-03-2017

Виж графиката